Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
Thông tin chi tiết:
Giáp Thị Chí
Hiệu Trưởng Giáp Thị Chí
Ngày tháng năm sinh 21/07/1968
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc GIang
Điện thoại 0983319397
Email giapthichi@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Là Một GV Giỏi . CBQL Giỏi