Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
 • Nguyễn Thị Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   GD mâm non
  • Điện thoại:
   0976703698
  • Email:
   Nguyenthilamph78@gmail.com
 • Vi Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 5Tuổi
  • Điện thoại:
   0977017184
  • Email:
   vanvannghiep@gmail.com
 • Vi Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0978695299
  • Email:
   huonglanph1975@gmail.com
 • Giáp Thị Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0983319397
  • Email:
   giapthichi@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn