Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lâm
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Lâm
Ngày tháng năm sinh 27/08/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị GD mâm non
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Tân Trung - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại 0976703698
Email Nguyenthilamph78@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nuôi dưỡng