Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Ngày tháng năm sinh 21/05/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp y
Điện thoại 0947104215
Email thuyhanh.86ytphuchoa@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách