Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
Thông tin chi tiết:
Vi Thị Hương Lan
Phó Hiệu Trưởng Vi Thị Hương Lan
Ngày tháng năm sinh 25/10/1975
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang.
Điện thoại 0978695299
Email huonglanph1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn
Thành tích

Là 1 GV giỏi, CBQL giỏi