Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
Thông tin chi tiết:
Vi Thị Vân
Tổ trưởng Tổ 5Tuổi Vi Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 19/08/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang.
Điện thoại 0977017184
Email vanvannghiep@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

GV dạy gỏi cấp huyện