Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
 17/04/19  Hoạt động & Sự kiện  283
Tầm quan trọng việc chơi và hoạt động ở các góc của trẻ. 
 30/03/19  Tin tức Sự kiện  161
Tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm
 28/03/19  Tin tức Sự kiện  147
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO QUAN ĐIỂM “GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”
 28/03/19  Tin tức Sự kiện  151
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI A4 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH