Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phúc Hoà

Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
c0phuchoaty@bacgiang.edu.vn