Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Ban hành quy định ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trường mầm non Phúc Hòa 02/10/2019