Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA CÁC CÔ TRƯỜNG MN PHÚC HÒA TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP HỌC