Địa chỉ: Khu Hòa Làng - Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983319397

PHUN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI SÂN TRƯỜNG, LỚP HỌC.... ĐẺ CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG